top of page
Opdrachtgever en opdrachtnemer

Opdrachtgevers

Evaluatie RGS/ketensamenwerking

Na een flink aantal jaren bezig te zijn geweest met de implementatie met RGS/ketensamenwerking, ontstond de behoefte bij Cazas Wonen om de samenwerking met haar netwerkpartners te evalueren. Hierbij is enerzijds gekeken naar de mate waarin de principes van externe ketensamenwerking zijn toegepast en anderzijds of de afspraken rondom te realiseren werkwijzen en te leveren prestaties zijn gerealiseerd. Op basis van de uitkomsten zijn conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 

cazas def.jpg.png

Interim manager Wonen Limburg

Bij Wonen Limburg ben ik gevraagd om als interim manager voor langere tijd te werken aan het realiseren van verbinding tussen assetmanagement en het team duurzaam onderhoud. In de afgelopen periode werd er teveel naast elkaar en te weinig met elkaar samengewerkt. Dus hier is het realiseren van interne-samenwerking in de keten was de grootste uitdaging.

In de afgelopen periode bleek dat er meer structuur moest komen in de vertaling van beleid naar de portefeuille, en vanuit de portefeuille naar het team DO. Hierbij was het implementeren van de beleidsachtbaan een belangrijk thema. Daarnaast was het ook nodig de DO organisatie opnieuw in te richten en de formatie tegen het licht te houden.

 

Na akkoord van het directieteam op het plan is de DO organisatie opnieuw ingericht en ben ik tevens (tijdelijk) verantwoordelijk geworden voor het team (verbeter)projecten dat naast het team instandhouding verantwoordelijk is voor 50 mio aan projecten.

wonen limburg.jpg

Inspiratiesessies ketensamenwerking

Bij Thus Wonen is men al een hele tijd bezig met de implementatie van Ketensamenwerking. Toch had de organisatie de behoefte om de implementatie een extra boost te geven. Daarom zijn er een aantal werksessies georganiseerd waarbij met sleutelfiguren in de organisatie is gekeken naar de onderliggende aspecten van ketensamenwerking, wat het betekent voor de eigen organisatie, wat het betekent voor de zachte kant van samenwerken, welke resultaten het moet brengen en voor welk deel van de opgave ketensamenwerking geschikt zou zijn. Ook is goed gekeken naar de soorten partijen waarmee men in ketensamenwerking zou kunnen gaan werken. Op basis van de uitkomsten stonden de neuzen weer dezelfde kant op en was er voldoende materiaal om het selectieproces en het implementatieprogramma te kunnen vormgeven.

thus-logo.jpg
bottom of page