top of page
Gezekerde bouwvakker

Onze kennis

Inleiding

Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden steeds crucialer wordt bij het laten slagen van de energietransitie, en daar willen wij graag hands-on bij betrokken zijn. Wij zijn van mening dat die transitie niet alleen een technische uitdaging betreft, maar dat het ook een transitie betreft in de wijze waarop organisaties met elkaar samenwerken. In ons geval denken wij met de implementatie van ketensamenwerking hieraan een belangrijke bijdrage te kunnen leveren.

 

dr.ing. Marcel Noordhuis, oprichter ketenmanagement.com

De implementatie van ketensamenwerking vergt een lange adem, kennis en doorzettingsvermogen. Op dit vakgebied is Marcel Noordhuis sinds 2007 dan ook werkzaam als onderzoeker, adviseur, spreker en inspirator. Ook is hij in 2015 op het onderwerp ''faalkostenreductie door ketensamenwerking'' gepromoveerd aan Nyenrode Business Universiteit bij prof.dr. Jack van der Veen (Hoogleraar Supply Chain Management). 

Daarnaast is hij in de periode 2000 - 2018 voor PwC, Deloitte en Rijnconsult als manager/director/partner intensief betrokken geweest bij meerdere opdrachten voor woningcorporaties, bouwers en installateurs rondom de implementatie van ketensamenwerking en de begeleiding daarvan. In de periode 2018 - 2022 is hij tevens als directeur van een aantal installatiebedrijven hands-on en langdurig verantwoordelijk geweest voor het implementeren van ketensamenwerking binnen en tussen organisaties. Weer een hele nieuwe ervaring naast de werkzaamheden als consultant, die vaak een tijdelijk karakter kende.

Vanaf Q3 2022 heeft Noordhuis zijn advies- en interim werkzaamheden weer opgestart en zou hij graag samenwerken met opdrachtgevers die geloven dat langdurig strategisch project-ongebonden samenwerken meer kan opleveren dan traditioneel samenwerken. Juist die partijen zou hij met zijn team langdurig willen bijstaan bij de implementatie van ketensamenwerking. Dit kan projectmatig, op interim-basis maar natuurlijk ook op vaste basis (als partner/directeur/manager). Alle varianten zijn bespreekbaar zolang het een win-win voor beide partijen oplevert.

Ketenmanagement.com als netwerkorganisatie

Als organisatie werken we ook graag met andere experts op het gebied van ketensamenwerking (of onderdelen daarvan samen). Op deze wijze kunnen we ook collega's invliegen die kunnen bijdragen om ook grotere vraagstukken in samenwerking tot een succes te maken. Daarmee werken we binnen ketenmanagement.com dus zelf ook als netwerk organisatie met andere specialisten samen.

Zo zijn we een strategische samenwerking aangegaan met AVW2, adviseurs en interim professionals voor woningcorporaties. Dit omdat we hebben vastgesteld complementair te zijn en elkaar willen versterken in de opdrachten die we doen. 

 

Ketenmanagement.com als drijvende kracht achter het Platform Ketensamenwerking

Het implementeren van ketensamenwerking is gebaseerd op diverse bedrijfskundige onderwerpen, daarmee is het zeker geen technische operatie. Om opdrachtgevers en opdrachtnemers te helpen de achterliggende aspecten van ketensamenwerking beter te begrijpen en succesvol in de praktijk te brengen, hebben we 12 jaar geleden het platform ketensamenwerking opgericht.

 

 

 

 

 

 

Binnen het platform bieden we twee soorten programma's aan. Het Executive Platform Ketensamenwerking voor directeuren en bestuurders van o.a. corporaties, bouw-, installatie- en leverende bedrijven. In dit platform staan we met name stil bij de strategisch/tactische aspecten van ketensamenwerking. Ook hebben we het High Potential Platform Ketensamenwerking opgericht, dat vooral bedoeld is voor medewerkers die vanuit hun directie de opdracht krijgen ketensamenwerking te gaan implementeren, maar daarbij ook graag kennis en kunde willen opdoen zodat ze de implementatie met meer succes kunnen vormgeven.

 

Door dit platform willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan kennisontwikkeling binnen de sector rondom de toepassing van ketensamenwerking, omdat hierbij ingespeeld kan worden op:

  • de reductie van faalkosten,

  • het efficienter/effectiever ter hand nemen van de energietransitie/verduurzamingsopgave die multidisciplinair werken noodzakelijk maakt en,

  • slimmer werken mogelijk maakt, omdat we het met harder werken gezien de schaarste aan mensen niet meer gaan redden.

Kennis maken?

Mocht u zich herkennen in onze ambitie en samen met ons willen optrekken bij de uitdagingen die de toepassing van ketensamenwerking biedt, dan hopen wij dat u contact met u opneemt. Wij komen dan graag bij u langs om nader kennis te maken en te bezien of en waar we waarde in een mogelijke samenwerking met u zouden kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet 

dr. Marcel Noordhuis

  • LinkedIn
bottom of page