top of page
Bouwplaatsbeheerders

Publicaties

Onderstaand een overzicht van de artikelen waarvan ik de auteur en/of mede auteur was en gaan over de implementatie van ketensamenwerking in de bouwsector.

Ketensamenwerkingsorganisatiemodellen [Oktober 2012]

Faalkosten maken naar schatting circa 20 procent van de totale bouwkosten uit. Een groot gedeelte hiervan zijn structurele (te voorkomen) kosten. Door de onzekere (financiële) tijd wordt de druk op kostenverlaging en procesverbetering steeds groter om onderscheidend te zijn in de markt. Veel partijen hanteren in reactie hierop vooral een interne focus. Ze zoeken de oplossing niet op de plek waar juist de meeste verspilling is weg te nemen: extern en in afstemming en samenwerking met andere partijen. Op uiteenlopende wijze hebben organisaties binnen en buiten de bouw de handen ineengeslagen om ‘samen’ meer waarde te creëren dan ‘alleen’ mogelijk was. In bijgaande artikel beschrijven we de meest voorkomende ketensamenwerkingsorganisatiemodellen.

Auteur: dr. Marcel Noordhuis

Proefschrift ''De waarde van Ketensamenwerking'' [April 2015]

In April 2015 is dr.ing. Marcel Noordhuis gepromoveerd aan Nyenrode Business Universiteit op zijn onderzoek naar de waarde van ketensamenwerking bij het uitvoeren van nieuwbouw-, onderhoud- en renovatieprojecten (woningen). Hiernavolgend de link naar een samenvatting van de resultaten van zijn onderzoek. De volledige versie van zijn proefschrift is via deze link te downloaden.

Auteur: dr. Marcel Noordhuis

Ketensamenwerking vraagt om een fundamentele verandering in mindset [Januari 2017]

Ketensamenwerking lijkt op het eerste oog bedrieglijk simpel, maar vraagt om fundamentele veranderingen in de manier van denken en doen van alle betrokken organisaties en mensen. Ook bestaan er misverstanden over wat ketensamenwerking precies inhoudt. “In de dagelijkse praktijk blijkt telkens weer hoe weerbarstig dat is”, aldus Marcel Noordhuis en Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan de Nyenrode Business Universiteit. De experts schetsen wat ketensamenwerking wel en niet is en wat er allemaal bij komt kijken. Op consultancy.nl staat het gehele artikel.

Auteur: dr. Marcel Noordhuis

Ketensamenwerking nader gedefinieerd [April 2022]

In de afgelopen jaren zien we steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich realiseren dat het aangaan van strategische samenwerking gebaseerd op de principes van ketensamenwerking, de oplossing zou kunnen zijn om de steeds complexere vraagstukken rondom o.a. de verduurzaming te kunnen managen, waardoor faalkosten kunnen worden voorkomen en de prijs/prestatie in de samenwerking structureel kan worden verbeterd.

Een van de achterliggende gedachten achter excellent samenwerken in multidisciplinaire teams is, dat het pas mogelijk is prestatiedoorbraken te realiseren, als partijen langdurig (project overschrijvend) samenwerken. Hierbij dient dan wel serieus gestuurd te worden op het samenstellen van teams die leren van hun fouten zodat de foutkans van project op project steeds kleiner wordt. Niet alleen hebben teams enige tijd nodig om elkaar goed te leren kennen en te snappen, maar leert de theorie ons ook dat leercurve effecten met name optreden als partijen over projecten heen, liefst met dezelfde kernbezetting, projecten blijven uitvoeren.

In het nevenstaande artikel hoop ik meer begrip te kweken over wat er komt kijken bij de inrichting van de eigen organisatie alsook de organisatie van samenwerkingsverbanden als men daadwerkelijk met ketensamenwerking aan de slag wil gaan.

Auteur: dr. Marcel Noordhuis

bottom of page